Спеціальності

 

Коледж на відділенні стаціонару готує фахівців  з наступних спеціальностей:  

                                                       Інженер-програміст

 

Спеціальність:  5. 05010301 «Розробка програмного забезпечення» ліцензія АА № 233927  від 12.02.2002 року, сертифікат акредитації 2010 р.

 

Спеціальність інженер-програміст призначена для підготовки розробників програмного забезпечення. До програми увійшли курси по основних сучасних мовах програмування,  у тому числі під Інтернет, роботи з базами даних і ін.

 Ця спеціальність зажадалася і високо оплачується у всьому світі. Проте,  фахівці високого класу повинні знати не лише самі мови програмування, але і такі фундаментальні науки, як математику, фізику і ін. Тому в коледжі велика увага з 1 курсу приділяється цій підготовці і абітурієнти під час вступу до коледжу перевіряються на знання математики і фізики за шкільною програмою.

 Розробка програм для комп’ютерів вимагає не лише знань по предметах. Але і хорошого логічного мислення. Логіка – це основа майбутнього програміста. Тому при виборі цієї спеціальності подумайте – як розвинене у Вас логічне мислення? Чи легко Вам дається математика? Звичайно,  знання математики і логічне мислення розвиваються і в коледжі їм приділяють велику увагу.  

 

Що вивчають студенти:

 •      мови програмування Pascal, C++, C Builder, С#,  HTML, CSS, Java, PHP,  My            SQL, Assembler  та ін.;

•          «Архітектура комп’ютерів»;                    

•          «Операційні системи»;

•          «Комп’ютерні мережі»;

•          «Електроніка» і «Схемотехніка»;

•          «Комп’ютерна і інженерна графіка»;

•          «Теорія алгоритмів»;

•          і багато що інше

 Щорічна учбова практика

  В кінці кожного  року проводиться учбова практика по програмуванню протягом 2 тижнів. Студенти на практиці виконують розробку різних програм  в аудиторії з викладачем і самостійно. 

 

Після 1 курсу студенти складають  на практиці свої  власні перші ігрові і розрахункові програми на мові Pascal такі, як морський бій, тетріс, телефонний довідник та інші.

 

 Після 2 курсу студенти на практиці створюють програми по базах даних на мові С++.

 

 Після 3 курсу створюються програми – сайти з використанням баз даних і мережевих технологій. 

  Диплом

  В кінці  4 курсу випускники захищають дипломний проект, в який входить розробка програми. Програма може бути сайтом з базами даних,  грою, редактором, оглядачем, повчальною або розрахунковою. Робота програми демонструється як у використанні так і у вихідних текстах з поясненням принципів  побудови алгоритму і використовуваних засобів розробки.  Після закінчення 4 курси коледжу випускники отримують диплом молодшого фахівця за фахом  5. 05010301 «Розробка програмного забезпечення» з кваліфікацією “техник- програміст”.

  Продовження навчання

  Після 1 або 2 курси можна перейти на спеціальність Адміністратора комп’ютерних систем за наявності місць;

  •          Підготовка  молодшого фахівця коледжу дозволяє випускникам продовжити навчання в Університеті по спорідненої спеціальності з 3 курсу;

  •          Можна перейти в інший коледж на споріднену спеціальність і продовжити навчання з будь-якого курсу.

  Ц і   ф а х і в ц і   ц і н у ю т ь с я   у   в с ь о м у   с в і т і !

 

 Адміністратор комп’ютерних систем

 

 Спеціальність: 5. 05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

 

 ліцензія АА № 233927  від 12.02.2002 року, сертифікат акредитації 2010 р. 

 

 

 

Спеціальність  адміністратора комп’ютерних систем призначена для підготовки фахівців з обслуговування і налаштування комп’ютерних мережевих систем.

 

 

 

Ці фахівці можуть виконувати технічну і програмну підготовку, модернізацію і налаштування як окремих комп’ютерів, так і комп’ютерних мереж, проектувати і набудовувати локальні мережі, підключати їх до глобальної мережі (Інтернет), набудовувати служби Інтернету і видалений доступ і ін. 

 

Основними спеціальними предметами є операційні системи, комп’ютерні мережі і системне і мережеве адміністрування операційних систем. Ці предмети вивчаються з 2 по 4 курс. Одночасно з цим, все 4 роки також вивчаються різні мови програмування. Отже, при необхідності, випускники можуть працювати і програмістами

 

З кожним роком все більше ускладнюються комп’ютерні системи і програмне забезпечення. Якщо на початку  90-х років все адміністрування комп’ютерів зводилося до нескладної установки декількох програм, і адміністраторів часто називали просто операторами, то сьогодні це мають бути висококваліфіковані фахівці.

 

Адміністратори повинні знати не лише принципи пристрою і роботи всіх вузлів комп’ютера, але і  знати декілька операційних систем, принципи їх роботи,  конфігурацію  завантаження, підключення пристроїв, файлових систем, журналізації, систем безпеки і багато що – багато що інше.

Особливо високо зростає  необхідність в адміністраторах на середніх і крупних підприємствах, де питання захисту інформації, безперебійної роботи і швидкості роботи в мережі мають велике значення.

 Грамотний адміністратор забезпечить захист ваших даних і мереж, набудує сервер підприємства, забезпечить відновлення ваших даних у випадках відмови устаткування або випадкового їх видалення недосвідченими користувачами, забезпечить контроль за діями працівників з даними і устаткуванням і так далі.

Що вивчають студенти:

•          Мови програмування Pascal, C++, C Builder, Java, HTML, CSS, PHP, My SQL, Assembler  і др;

 

  • «Архітектура комп’ютерів»;

•          «Операційні системи»;

•          «Комп’ютерні мережі»;

•          «Електроніка» і «Схемотехніка»;

•          «Комп’ютерна і інженерна графіка»;

•          «Адміністрування операційних систем»;

•          і багато що інше. 

 Хоча деякі предмети аналогічні підготовці програмістів, але вони вивчаються або більш скорочено або навпаки – більш поглиблено. Наприклад, мова програмування C Builder скорочено, а курс «Комп’ютерні мережі» поглиблено.

 Щорічна учбова практика

 В кінці кожного  року проводиться учбова практика протягом 2 тижнів. Студенти на практиці виконують  практичні роботи в аудиторії з викладачем і самостійно.

 

Після 1 курсу студенти складають  на практиці свої  власні перші ігрові і розрахункові програми на мові Pascal такі, як морський бій, тетріс, телефонний довідник та інші.

 

Після  2 курсу студенти на практиці виконують створення командних файлів,  облікових записів користувачів, набудовують локальний і мережевий доступ до ресурсів, параметри операційної системи і інше.

Після 3 курсу студенти виконують конфігурацію основних мережевих налаштувань локальних мереж, і видаленого доступу.

 Диплом

 В кінці  4 курсу випускники захищають дипломний проект, в який входить розробка проекту локальної мережі, винавчання нових мережевих  і системних технологій, а також  конфігурація служб, серверів і інших параметрів операційних систем і мереж. Робота виконується у вигляді детального опису всієї розробки і аналізу аналогічних систем, а також графічних матеріалів і презентації.

 Після закінчення 4 курси коледжу випускники отримують диплом молодшого фахівця за фахом 5. 05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» з кваліфікацією “техник- програміст”.

 Продовження навчання

•          Після 1 або 2 курси можна перейти на спеціальність Програміста за наявності місць;

•          Можна продовжити навчання ще один рік і отримати диплом бакалавра;

•          Підготовка  молодшого фахівця коледжу дозволяє випускникам продовжити навчання в Університеті по спорідненої спеціальності з 3 курсу;

•          Можна перейти в інший коледж на споріднену спеціальність і продовжити навчання з будь-якого курсу.

З кожним роком затребуваність в цих фахівцях зростає!

 

 Дизайнер

 Спеціальність: 5.02020701 «Дизайн»

 ліцензія № 903692  від г 22.06.2004 років, сертифікат акредитації 2007 р.   

 Робота дизайнера – це дуже захоплююча, але непроста і творча робота. Дизайнер повинен поєднувати в собі якості художника і конструктора одночасно. Важко перерахувати ті сфери, де сьогодні працюють дизайнери: реклама і поліграфія, виробництво автомобілів, меблів, предметів вжитку, тканин і ін., проектування інтер’єрів приміщень і ландшафтів.

 Коледж готує дизайнерів двох напрямів:

 Дизайн інтер’єруце оформлення і проектування інтер’єрів приміщень, ландшафтів парків і скверів, присадибних ділянок. 

Графічний дизайнстворення фірмових знаків, фірмового стилю, рекламної  і поліграфічної продукції

Що вивчають студенти:

 •          ”Малюнок”, “Живопис”, “Композиція”;

•          художнє проектування і макетування;

•          “Скульптура”, “Шрифт”, “Основи фотографії”;

•          “Комп’ютерне проектування”;

•          предмети декоративно-прикладного мистецтва;

•          “Історія мистецтва”, “Ергономіка” “Фітодізайн”;

•          і багато що інше.

 Студенти коледжу на заняттях вчаться малювати і знатися на стилях, гармонійно поєднувати кольори і будувати композиції, читати плани і креслення, знати особливості сучасних матеріалів і технології їх вживання. Випускники коледжу  володіють комп’ютером і  уміють користуватися  такими сучасними видавницько– графічними програмами як Corel Draw, Photoshop, 3d Max, Flash, AUTOCAD, ARCHICAD.

 Щорічна учбова практика

В кінці 1 – 2 курсу проводиться 2-х тижнева практика по  архітектурних зарисовках  різної складності і пейзажних видах. Практика проводиться на пленері ( поза стенами коледжу).  Часто практикуються виїзди  в інші міста.

 В кінці 3 курсу виконуються зв’язані роботи по плануванню приміщень у вигляді креслень з виконанням ручної і комп’ютерної візуалізації інтер’єрів, а також виконанням макетів елементів інтер’єру. Для графічного дизайну виконуються графічні роботи  в різній техніці з використанням різних шрифтів, виконанням упаковок і ін.

 Диплом

 

В кінці  4 курсу випускники захищають дипломний проект, в який входить розробка інтер’єра або фірмового стилю підприємства. У розробку інтер’єру входить створення креслень приміщень до і після реконструкції, візуалізація окремих елементів інтер’єру і перспектив, опис концепції, колірних  і архітектурно-планувальних рішень, освітленості і ін. 

 

Після закінчення 4 курси коледжу випускники отримують диплом молодшого фахівця за фахом 5. 02020701 «Дизайн».

 

 Продовження навчання

 

 •          Після 1 курсу можна перейти на  іншу спеціальність коледжу з погашенням академічної різниці в предметах навчання за наявності місць;

 

•          Підготовка  молодшого фахівця коледжу дозволяє випускникам продовжити навчання в Університеті по спорідненої спеціальності з 3 курсу;

 

•          Можна перейти в інший коледж на споріднену спеціальність і продовжити навчання з будь-якого курсу.

 

 Фахівців зажадалися в рекламних і видавничих фірмах, дизайнерських студіях і художніх майстернях, проектних організаціях і інших підприємствах всіх напрямів!