Програмування

Ці курси розраховані як на тих, хто починає вивчати програмування, так і на тих, хто хоче поглибити свої знання. Слухачам курсів пропонується вивчити започаткування програмування Pascal або С++. На основі отриманих знань можна приступати до вивчення Delphi, C#. Для тих, хто хоче вивчати WEB програмування, пропонуються курси з HTML, CSS, Java Script.

Для дорослих пропонуються курси для індивідуального навчання за різними напрямками.

Після закінчення навчання на комп’ютерних курсах випускникам видається свідоцтво-сертифікат встановленого зразка.

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОГРАМИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, ДОРОСЛИХ

Основи програмування  – Pascal (або С++) (156 год.)

Запис на курс

найбільш відомі мови програмування, широко застосовується навчання програмуванню, є базою для великої кількості інших мов. ( для школярів 156 год, для дорослих індивідуально)

 • Знайомство із середовищем. Робота із квітами. Формати та позиціонування виведення на екран Вбудовані функції.
 • Змінні та його типи. Ввід данних. Типи. Вирішення простих завдань.
 • Цикли з лічильником. Цікаві програми.
 • Графік. Малювання примітивів. Завдання пензлів та пера. Декартові координати. Заливання. Графіка та цикли.
 • Ціла частина числа та залишок від поділу. Перевірка на парність та ділимість на число.
 • Умовний оператор. Перевірка на подільність певного числа. Програма розв’язування рівнянь. Вирішення цікавих завдань.
 • Цикли з умовою. Порівняння типів циклів. Цикли та ціла частина. Суми та ряди.
 • Створення функцій користувача.
 • Процедури. Процедури та функції.
 • Символи (char) та їх кодування. ASCII коди.
 • Рядки. Функції роботи з рядками
 • Модулі (бібліотеки, unit) своїми руками
 • Шукаємо проги, що ми робили процедури для малювання мордашок, танків, жаб…
 • Робимо свій mygraph
 • Модулі. Створення власних модулів.
 • Випадкові числа. Визначення діапазонів випадкових чисел. Отримання цілих чисел у діапазоні.
 • Масиви. Створення у різний спосіб. Робота з масивами (перебір, підсумовування пошук, перестановки. Зміщення елементів масиву. Видалення елементів зі зміщенням. Сортування.
 • Процедури. Створення різних процедур з використанням відомих прийомів та структур програмування.
 • Записи як новий тип даних. Порівняння та привласнення значень полів. Логічні змінні
 • Рекурсія. Поняття глибини рекурсії, спуску, повернення. Фрактали.
 • Полярні координати. Створення та обертання фігур. Графіки у полярних координатах
 • Робота з файлами. Текстові, типізовані та не типізовані файли. Читання та запис у файл.
 • Гра змійка
 • Закріплення та підготовка до іспиту
 • Іспит.

Візуальне програмування – Delphi (або С#) (156 год.)

Запис на курс

– дозволяє створювати різні програми: від найпростіших одновіконних додатків до програм управління розподіленими базами. До складу пакету включено різноманітні утиліти, що забезпечують роботу з базами даних, XML-документами, створення довідкової системи, вирішення інших завдань.

 • Створення програми. Структура програми.
 • Візуальне програмування.
 • Поняття властивостей, подій, методів.
 • Динамічне програмування (створення об’єктів).
 • SDI та MDI програми.
 • Створення своїх класів (спадкування, поліморфізм, інкапсуляція).
 • Створення своїх компонентів VCL.
 • Створення DLL.
 • Концепція потоків.
 • Робота з API.
 • Робота з реєстром.
 • СУБД (ADO/mySQL)
 • Створення баз, запитів, звітів.

web-програмування (156 год.)

Запис на курс

HTML – це основа сайтобудування, без нього неможлива розробка будь-якого проекту. досить проста мова, яку не складно вивчити протягом декількох місяців, щоб створити сайт самостійно і мати уявлення про нього з нутрії.

 • Загальні відомості про HTML, структуру HTML документа.
 • Форматування тексту, посилання, якір, списки, спецсимволи.
 • Робота із зображеннями, відео, звуками.
 • Таблиці. Форми.
 • Огляд нових тегів HTML5.

CSS Саме за допомогою технології CSS втілюються в життя найцікавіші дизайнерські задуми, і ми отримуємо на виході привабливий проект.

 • Що таке CSS? Галузь застосування. Знайомство зі стилями: убудований, пов’язаний, впроваджений.
 • Правила та селектори, псевдо елементи та псевдо класи.
 • Колір, фон, шрифт та форматування тексту, списки.
 • Блоки, відступи, обрамлення.
 • Властивості overflow, display, float.
 • Позиціювання блоків.
 • Вступ до CSS3. Порівняння із попередніми версіями. Рамки, градієнти, прозорість, текстові ефекти, анімація, багатоколоночність.
 • Адаптивна верстка. Медіазапити.

JavaScript – це скриптова мова, призначена в першу чергу для додавання інтерактивності веб-сторінок і створення веб-додатків. Можна створити активну висувну панель, тест, слайдер з зображеннями, що перемикаються, активну анімацію і багато іншого! Всі ці речі зможуть прикрасити Ваш сайт та надати йому динаміки!

 • Основні поняття JavaScript, його розміщення.
 • Типи даних. Змінні, вирази.
 • Оператори введення/виводу, порівняння, логічні.
 • Умовні та циклічні оператори.
 • Стандартні об’єкти та функції. Об’єкти String, Date, Array, Math. Їхні методи та властивості. Регулярні вирази.
 • Обробники подій, і функції користувача.
 • Структура документа. Ієрархія об’єктів документа в JavaScript. Динамічна зміна об’єктів документа. Рух.
 • Об’єкти браузера, їх методи та властивості.
 • Робота із вікнами. Динамічний створення документів.
 • Форми. Перевірка інформації, введеної у форму.Попереднє завантаження зображення. Об’єкт Image.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

«Автоматизація розробки та тестування програмних застосувань на Java» (64 год)

Запис на курс

 Розділ 1. Основи мови програмування Java

 • Типи, структури даних і основні операції в Java 
 • Умовні та циклічні оператори в Java 
 • Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування в Java           
 • Можливості використання фреймворка Collections          
 • Системи контролю версій і засоби автоматичної збірки проектів         
 • Модульне тестування і оцінка якості коду Java           
 • Розробка багатопоточних застосувань           
 • Робота з базами даних          

 Розділ 2. Основні положення і принципи проектування та розробки програмних застосувань (ПЗ)

 • Основні поняття з розробки сучасних ПЗ 
 • Клієнт-серверна модель створення ПЗ 
 • Сучасні архітектури та підходи до формалізації бізнес-процессів ПЗ 4
 • Технології об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ, мова UML 
 • Основні патерни проектування ПЗ 
 • Принципи програмування сучасного ПЗ 
 • Методології гнучкого управління процесом створення ПЗ 

 Розділ 3. Специфіка використання технологій і засобів автоматизації розробки та тестування програмних застосувань на основі мови Java

 • Специфіка і плагіни автоматизації створення ПЗ у IDE IntelliJ Idea 
 • Засоби автоматизації виконання програмних скриптів 
 • Формати та протоколи обміну даними між ПЗ 
 • Автоматизація скраппінгу та парсингу даних з веб-ресурсів 
 • Можливості програмування для створення модульних тестів 
 • Метрики оцінки якості та ефективності коду 
 • Використання Selenium WebDriver для автоматизації тестування ПЗ 
 • Застосування PostMan для тестування API веб-додатків 
 • Особливості працевлаштування та роботи сучасного Java-розробника 

«Основи штучного інтелекту та машинного навчання» (64 год)

Запис на курс

  Розділ 1. Основні аспекти використання методів машинного навчання і мови Python

 • Основи використання мови Python і засобів розробки 
 • Синтаксис і об’єктно-орієнтоване програмування в Python 
 • Робота в середовищах IDLE, Jupiter Notebook, PyCharm 
 • Використання бібліотеки PyQT для створення додатків на Python 
 • Робота з бібліотеками Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn
 • Введення в основи штучного інтелекту і статистику 
 • Основні положення машинного навчання 
 • Методи відновлення пропущених значень 
 • Методу пошуку викидів аномалій в даних 
 • Алгоритми рішення задачі кластеризації даних 
 • Алгоритми рішення задачі регресії 
 • Методи класифікації даних 
 • Методи на основі використання вирішальних дерев 
 • Імовірнісні алгоритми 
 • Ансамблі алгоритмів машинного навчання 

 Розділ 2. Специфіка створення і використання штучних нейронних мереж в рамках глибокого машинного навчання

 • Основні особливості, моделі і призначення штучних нейронних мереж 
 • Специфіка і методи навчання штучних нейронних мереж 
 • Засоби і технології для глибокого навчання моделей нейромереж 
 • Аналіз якості навчання моделей штучних нейронних мереж 
 • Використання згорткових штучних нейронних мереж 
 • Використання рекурентних штучних нейронних мереж 
 • Аспекти працевлаштування та роботи сучасних Data Scince фахівців 

«Розробка frontend веб-застосувань на Javascript» (96 год)

Запис на курс

 Розділ 1. Основні положення і технології дизайну веб-застосувань

 • Основні поняття з розробки веб-застосувань
 • Клієнтська та серверна сторони веб-застосування 
 • Мова розмітки документів HTML 
 • Дескриптори та форматування у HTML 
 • Форми та гіперпосилання у HTML 
 • Мова опису зовнішнього вигляду веб-сторінок СSS 
 • Ключові дескриптори та засоби СSS 
 • Адаптивність та масштабованість верстки 
 • Препроцесори та постпроцесори 
 • Можливості графічних редакторів розробки дизайну веб-сторінок 
 • Засоби редагування та перевірки розмітки веб-сторінок 

Розділ 2. Особливості сучасного Javascript

 • Веб-сервера, шаблони проектування та системи контролю версій 
 • BOM та DOM уявлення 
 • Базові можливості застосування мови програмування Javascript 
 • Синтаксис та інтерактивні можливості мови Javascript 
 • Редактори та середовища розробки коду, VS Code, Subline  
 • Об‘єктно-орієнтоване програмування засобами Javascript 
 • Основи використання платформи NodeJS 

Розділ 3. Програмні бібліотеки та технології сучасного Javascript frontend розробника

 • Синхронність та асинхронність у Javascript 
 • Бібліотеки JQuery та JQueryUI 
 • Можливості NPM та webpack 
 • Типи веб-застосувань SPA, PWA та роутинг 
 • Бібліотека React, її можливості та переваги 
 • js для створення інтерфейсів користувачів 
 • AngularJS при розробці односторінкових веб-застосувань 
 • Модульне тестування засобами Mocha та Jasmine 
 • Профілювання та рефакторинг у Javascript
 • Працевлаштування та робота сучасного Javascript frontend-розробника 

«Створення мобільних застосувань під ОС Android» (64 год)

Запис на курс

Розділ 1. Особливості використання технологій мови Java для розробки мобільних застосувань

 • Типи даних та основні операції в Java 
 • Умовні та циклічні оператори в Java     
 • Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування Java 
 • Методи та бібліотеки розробки графічного інтерфейсу 
 • Можливості використання фреймворку Collections 
 • Системи контролю версій та засоби автоматичної збірки 
 • Модульне тестування та оцінка якості коду        
 • Розробка багатопоточних та мережевих застосувань 
 • Робота з базами даних 

Розділ 2. Специфіка розробки інтерфейсів програм та обробки подій для мобільної операційної системи Android

 • Специфіка використання середовища розробки Android Studio 
 • Основні принципи роботи з Activity, механізм Intent’ів 
 • Робота з контейнерами, режими розмітки LinearLayout та Grid 
 • Методи обробки подій 
 • Управління механізмами орієнтації екрану 
 • Спискові елементи, фрагменти та мультиекранні Activity 
 • Поняття та використання фрагментів 
 • Створення діалогів та широкомовних повідомлень в Android 
 • Обробка потоків у мобільних застосуваннях 
 • CRUD операції, взаємодія з СУБД SQLite
 • Працевлаштування та робота сучасного Android-розробника   

 

«Технології розробки сучасних веб-застосувань» (64 год)

Запис на курс

  Розділ 1. Основні положення і принципи дизайну веб-застосувань

 • Основні поняття з розробки веб-застосувань 
 • Клієнтська та серверна сторони веб-застосування 
 • Мова розмітки документів HTML
 • Дескриптори та форматування у HTML 
 • Форми та гіперпосилання у HTML
 • Мова опису зовнішнього вигляду веб-сторінок СSS
 • Ключові дескриптори та засоби СSS 
 • Можливості графічних редакторів розробки дизайну веб-сторінок 
 • Засоби редагування та перевірки розмітки веб-сторінок
 • Основні положення реляційних баз даних та мови SQL 

 Розділ 2. Специфіка використання систем управління контентом та мов програмування веб-застосувань

 • Робота з веб-сервером Apache та СКБД MySQL 
 • Особливості та переваги існуючих систем управління контентом 
 • Використання можливостей CMS WordPress 
 • Використання можливостей CMS OpenCart та Joomla 
 • Застосування механізмів створення шаблонів у CMS 
 • Основні положення мови програмування PHP 4 год
 • Базові можливості застосування мови програмування Javascript 
 • Синтаксис та інтерактивні можливості мови Javascript
 • Особливості працевлаштування та роботи сучасного веб-розробника та веб-дизайнера 

           

«Технології тестування програмного забезпечення» (64 год)

Запис на курс

  Розділ 1. Основні положення і принципи тестування програмних додатків

 • Призначення і класифікація типів тестування ПЗ 
 • Життєвий цикл ПЗ 
 • Основні поняття, принципи і метрики оцінки якості ПЗ 
 • Порядок виконання ручного тестування ПО 
 • Фіксація і опис виявлених дефектів в роботі ПО 
 • Позитивне і негативне тестування ПО 
 • Планування і створення тестових наборів і тест-кейсів 
 • Засоби і системи відстеження виявлених дефектів в роботі ПО 
 • Управління тестуванням ПЗ в команді 
 • Тестування продуктивності ПО 
 • Специфіка модульного тестування ПО 

 Розділ 2. Специфіка використання технологій і засобів автоматизації тестування веб-додатків

 • Специфіка, склад і технології створення сучасних веб-додатків 
 • Можливості застосування мов програмування для створення тестів 
 • Використання можливостей Selenium WebDriver 
 • Застосування PostMan для тестування API веб-додатків 
 • Існуючі інструменти тестування розмітки веб-сторінок 
 • Існуючі інструменти тестування UI веб-додатків 
 • Стресове тестування веб-додатків 
 • Тестування безпеки веб-додатків
 • Особливості працевлаштування та роботи сучасного тестувальника 

«Мова програмування Python та можливості її прикладного застосування» ( 64 год)

Запис на курс

 Розділ 1. Основи мови програмування Python

 • Основи синтаксису, технологій та засобів розробки мовою Python 
 • Об’єктно-орієнтована концепція розробки програмного коду на Python 
 • Можливості та лайфхаки використання IDE Pycharm для розробки ПЗ 
 • Використання систем контролю версій у проектах Python           
 • Virtual environment та pip менеджер
 • Інтеграція та розгортання сторонніх проектів у локальному середовищі 
 • Парсинг даних та регулярні вирази засобами Python 
 • Паттерни проектування коду та принципи рефакторінгу 

Розділ 2. Додаткові можливості мови програмування Python

 • Можливості та бібліотеки створення графічного інтерфейсу користувача 
 • Модульне тестування та профілювання ПЗ засобами Python  
 • Шляхи та технології автоматизації тестування у Python   
 • Використання формату json для серіалізації та передачі даних   
 • Автоматизація збору даних та тестування на базі бібліотеки Selenium   
 • Специфіка створення веб-застосувань на мові Python   
 • Робота Anaconda та Jupiter Notebook 
 • Засоби та бібліотеки вирішення інтелектуальних завдань на базі Python
 • Особливості працевлаштування та роботи сучасного Python-розробника

«Основи програмування, аналізу та дослідження даних у середовищі Matlab» (64 год)

Запис на курс

 Розділ 1. Основи мови програмування Matlab

 • Вступ до системи Matlab   
 • Основи синтаксису та обробка даних у командному рядку 
 • Типи та структури даних у системі Matlab  
 • Матричні обчислення та операції за масивами 
 • Розробка скриптових модулів та функцій у Matlab 
 • Зовнішня інтеграція рішень з Matlab 
 • Об’єктно-орієнтоване програмування у Matlab 
 • Можливості інтерактивної візуалізації даних 
 • Особливості створення та використання користувальницьких функцій 
 • Бібліотеки створення графічного інтерфейсу користувача          

Розділ 2. Аналітичні особливості системи Matlab, аналіз даних та обробка зображень

 • Особливості роботи з вбудованими модулями системи, їх розширення 
 • Засоби виконання обробки графічних зображень   
 • Нечітка логіка та м’які обчислення 
 • Тулбокси Matlab для вирішення завдань класифікації даних 
 • Агломеративна кластеризація даних засобами Matlab 
 • Робота зі штучними нейронними мережами в системі Matlab   
 • Можливості Matlab для вирішення завдань комп’ютерного зору   
 • Основи моделювання процесів та систем засобами Simulink
 • Інтеграція Simulink та Matlab

«Розробка сучасних веб-застосувань на Python» (64 год)

Запис на курс

 Розділ 1. Основи мови програмування Python

 • Основи синтаксису, технологій та засобів розробки мовою Python 
 • Об’єктно-орієнтована концепція розробки програмного коду на Python 
 • Можливості та лайфхаки використання IDE Pycharm для розробки ПЗ 
 • Virtual environment та pip менеджер 4 год
 • Використання систем контролю версій у проектах Python          
 • Модульне тестування засобами pyunit
 • Інтеграція та розгортання сторонніх проектів у локальному середовищі 
 • Парсинг даних та регулярні вирази засобами Python 
 • Паттерни проектування коду та принципи рефакторінгу

Розділ 2. Робота з технологіями та фреймворком Django для створення веб-застосувань на базі Python

 • Основи мови програмування HTML, DOM модель 
 • Основи верстки на базі CSS та її автоматизація   
 • Вступ до фреймворку Django, встановлення та запуск   
 • Структура проекту Django та основи його API   
 • Адміністрування веб-застосування та робота з моделями 
 • Робота с реляційними базами даних у Django 
 • Міграції даних та ORM Django 
 • Шаблонізація засобами Jinja 
 • Бібліотека bootstrap та можливості її інтеграції 
 • Створення форм інтерфейсу засобами модулів та розширень
 • Особливості працевлаштування та роботи сучасного Python-розробника

«Сучасні практики управління IT проектами та стартапами» (64 год)

Запис на курс

Розділ 1. Підходи до управління ІТ-проектами

 • Життєвий цикл та методології розробки проектів ПЗ 
 • Ключові напрямки та технології розробки ПЗ 
 • Аналіз та формалізація бізнес-процесів при розробці ПЗ 
 • PMBOK специфікації та існуючі стандарти
 • Каскадна, циклічна та гнучка методології управління розробкою проектів 
 • Scrum методологія управління ІТ проектами, backlogs, meetings, charts 
 • Особливості роботи у IT команді, ролі та Soft Skills           
 • Особливості спілкування з замовником, психологія укладення угод 
 • Оцінка ризиків при управління проектами у IT          
 • Проблематика ефективного просування та маркетингу ІТ проектів 
 • Працевлаштування та практична робота сучасного менеджера проектів 

Розділ 2. Особливості створення та управління ІТ-стартапами

 • Основи фінансової грамотності у сфері ІТ 
 • Підходи до генерації ідей та унікальних пропозицій ІТ-стартапів 
 • Основі види інвесторів та інвестицій 
 • Шляхи залучення фінансів та експертизи 
 • Пітчинг та презентація ідеї та прототипу проекту ІТ-стартапу 
 • Проблеми та вирішення питань з розподілу бюджету проекту 
 • Податкові аспекти та юридичне оформлення ІТ-стартапу
 • Ліцензування, патентування та захист прав на розробки

«Сучасні положення, технології та засоби інженерії програмного забезпечення» (64 год)

Запис на курс

 • Життєвий цикл та методології розробки ПЗ
 • Ключові напрямки та технології розробки ПЗ 
 • Аналіз та формалізація бізнес-процесів при розробці ПЗ 
 • Основи реляційних та нереляційних баз даних 
 • Об’єктне проектування та прототипування ПЗ 
 • Сучасні парадигми та концепції розробки програм 
 • Імперативні та декларативні мови розробки 
 • Інтегровані середовища розробки програмного коду 
 • Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування 
 • Принципи програмування та рефакторингу 
 • Паттерни та антипатерни проектування ПЗ 
 • Системи контролю версій та репозиторії зберігання коду 
 • Принципи роботи засобів автоматичного збирання проектів 
 • Види тестування та оцінки якості ПЗ 
 • Розробка багатопоточних та високонавантажених систем 
 • Віртуалізація та контейнеризація програмних додатків 
 • Автоматизація безперервної інтеграції та доставки 
 • Профілювання та обфускація програмного коду 
 • Управління IT-проектами та робота в команді
 • 20. Працевлаштування та практична робота сучасного IT-фахівця