Программирование

 

      Ці курси розраховані як на тих, хто починає вивчати програмування, так і на тих, хто хоче поглибити свої знання. Слухачам курсів пропонується вивчити започаткування програмування Pascal або С++. На основі отриманих знань можна приступати до вивчення Delphi, C#. Для тих, хто хоче вивчати WEB програмування, пропонуються курси з HTML, CSS, Java Script.

Тривалість навчання: Для школярів: з вересня по червень щороку.

 • Непорушна річ. Основа.
 • Стовпи програмування.
 • Концепція змінних.
 • Умовні оператори.
 • Циклічні дії.
 • Робота із графікою.
 • Побудова графіків функций.
 • Робота з рядками.
 • Структури прямого доступу (масиви).
 • Створення власних типів.
 • Створення процедур та функцій користувача.
 • Створення своїх бібліотек (модулі, Unit)
 • Створення своїх структур (типів).
 • Рекурсія
 • Робота із полярними координатами.
 • Пряма робота із файлами.
 • І багато іншого…

Другий курс.

 • ООП
 • Концепція класів.
 • Події
 • Властивості.
 • Методи.
 • Візуальне програмування.
 • Динамічне програмування.
 • Створення класів
 • Від тата
 • Від нуля…
 • Додавання подій, методів
 • Робота з WinApi
 • СУБД (бази даних)
 • Побудова структури БД.
 • Робота з SQL
 • Створення звітів.
 • І…….

Для студентів за семестрами: вересень – грудень,  лютий – червень.

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПРОГРАМУВАННЯ

Основи програмування — Pascal (або С++) — найбільш відомі мови програмування, широко застосовується навчання програмуванню, є базою для великої кількості інших мов.

 • Структура програми.
 • Типи даних (real, integer).
 • Введення, виведення даних. Обчислення.
 • Бібліотека CRT.
 • Розгалуження дій.
 • Циклічні дії.
 • Робота із графікою.
 • Типи даних: Boolean, char, string;
 • Створення власних процедур та функцій.
 • Створення власних бібліотек.
 • Робота з масивами (одномірні, двовимірні).
 • Тип даних Record.
 • Робота з файлами (текстові, типізовані та не типізовані).
 • Поняття рекурсії (побудова фракталів).

Візуальне програмування — Delphi (або С#) — дозволяє створювати різні програми: від найпростіших одновіконних додатків до програм управління розподіленими базами. До складу пакету включено різноманітні утиліти, що забезпечують роботу з базами даних, XML-документами, створення довідкової системи, вирішення інших завдань.

 • Створення програми. Структура програми.
 • Візуальне програмування.
 • Поняття властивостей, подій, методів.
 • Динамічне програмування (створення об’єктів).
 • SDI та MDI програми.
 • Створення своїх класів (спадкування, поліморфізм, інкапсуляція).
 • Створення своїх компонентів VCL.
 • Створення DLL.
 • Концепція потоків.
 • Робота з API.
 • Робота з реєстром.
 • СУБД (ADO/mySQL)
 • Створення баз, запитів, звітів.

web-програмування

HTML — це основа сайтобудування, без нього неможлива розробка будь-якого проекту. досить проста мова, яку не складно вивчити протягом декількох місяців, щоб створити сайт самостійно і мати уявлення про нього з нутрії.

 • Загальні відомості про HTML, структуру HTML документа.
 • Форматування тексту, посилання, якір, списки, спецсимволи.
 • Робота із зображеннями, відео, звуками.
 • Таблиці. Форми.
 • Огляд нових тегів HTML5.

CSS Саме за допомогою технології CSS втілюються в життя найцікавіші дизайнерські задуми, і ми отримуємо на виході привабливий проект.

 • Що таке CSS? Галузь застосування. Знайомство зі стилями: убудований, пов’язаний, впроваджений.
 • Правила та селектори, псевдо елементи та псевдо класи.
 • Колір, фон, шрифт та форматування тексту, списки.
 • Блоки, відступи, обрамлення.
 • Властивості overflow, display, float.
 • Позиціювання блоків.
 • Вступ до CSS3. Порівняння із попередніми версіями. Рамки, градієнти, прозорість, текстові ефекти, анімація, багатоколоночність.
 • Адаптивна верстка. Медіазапити.

JavaScript — це скриптова мова, призначена в першу чергу для додавання інтерактивності веб-сторінок і створення веб-додатків. Можна створити активну висувну панель, тест, слайдер з зображеннями, що перемикаються, активну анімацію і багато іншого! Всі ці речі зможуть прикрасити Ваш сайт та надати йому динаміки!

 • Основні поняття JavaScript, його розміщення.
 • Типи даних. Змінні, вирази.
 • Оператори введення/виводу, порівняння, логічні.
 • Умовні та циклічні оператори.
 • Стандартні об’єкти та функції. Об’єкти String, Date, Array, Math. Їхні методи та властивості. Регулярні вирази.
 • Обробники подій, і функції користувача.
 • Структура документа. Ієрархія об’єктів документа в JavaScript. Динамічна зміна об’єктів документа. Рух.
 • Об’єкти браузера, їх методи та властивості.
 • Робота із вікнами. Динамічний створення документів.
 • Форми. Перевірка інформації, введеної у форму.Попереднє завантаження зображення. Об’єкт Image.

Після закінчення навчання на комп’ютерних курсах випускникам видається свідоцтво-сертифікат встановленого зразка.