Програмування для школярів

Слухачам курсів пропонується вивчити початки програмування Python або С. На основі отриманих знань можна приступати до вивчення  C#, WEB програмування.

У процесі навчання учні навчаться писати свої перші програми і свої перші сайти.

Основи програмування на Python -156 год

 Введення та виведення даних
 Створення простих програм.
 Графічне середовище. Малювання.
 Цикл із лічильником.
 Вкладені цикли.
 Операції зі змінними та числами.
 Керування потоком. Розгалуження за умовами.
 Логічний тип даних. Оператори порівняння.
 Умовні оператори.
 Цикли з умовою.
 Створення рядків. Основні дії з рядковими даними.
 Списки. Кортежі. Словники.
 Створення функцій користувача.
 Створення ігор.

Основи програмування на С -156 год

 Знайомство із середовищем.
 Робота з кольором. Формати виведення на екран
 Вбудовані функції.
 Змінні та їх типи. Введення данних.
 Циклічні обчислення із лічильником
 Робота в графічному середовищі
 Функції обробки чисел
 Розгалуження дій за умовами
 Цикли за умовою.
 Процедури та функції.
 Робота з текстовими джанними
 Модулі та їх використання
 Масиви та їх обробка.
 Робота із записами.
 Використання рекурсивних алгоритмів.
 Створення та обертання фігур.
 Графіки в полярних координатах
 Робота із файлами різних типів.

WEB програмування – 156 год.

У цьому курсі розглядаються принципи створення Web-сторінок для подальшої їх публікації в Internet.

1. Язык гипертекстовой разметки HTML
 Тегі HTML-документу.
 Форматування тексту web-сторінки.
 Списки
 Посилання
 Малюнки
 Таблиці.
 Фрейми
 META-дескриптор, як спосіб управління http-протоколом.
 Використання форм.

2. Таблиці каскадних стилів СSS
 Базові поняття.Каскадування.
 Основні стилі і їх властивості. Властивості шрифту.
 Способи завдання кольорів елементів.
 Властивості і оформлення тексту.
 Модель форматування.
 Властивості кордонів.Оформлення рамок. Колір і стиль кадру.
 Властивості ширини елементів та взаєморозташування елементів.
 Властивості – класифікації. Властивості списків.
 Позиціонування. Абсолютні та відносні координати.
 Статичні фільтри. Завдання типу курсору миші.

3. Мова програмування Java Script
 Розміщення скриптів. Елементи JavaScript у параметрах тегів html. Опції.
 мова ядра JavaScript. Змінні та літерали. Вирази та оператори. Оператори керування. Оператори вибору. Оператори циклу. Маніпулювання об’єктами.
 Таймери. Стандартні об’єкти та функції.
 Структура документа.
 Фрейми. Навігаційні панелі.
 Створення та параметри вікон.
 Динамічне створення документів. Рядок стану. Прокручування.
 Форми.
 Зображення на веб-сторінці.

4. Macromedia Flash та Action Script
 Інструменти Flash для створення зображення.
 Бібліотека. Типи символів. Створення твінінгу.
 Робота з мувіками і шарами.
 Робота з кнопками.
 Інші види твінінгу. Особливості використання shape tween.
 Засоби креативу.
 Сіквенси.
 Базові дії та дії в мувіку. Експертний режим.
 Використання змінних.
 Динамічний текст.
 Умови. Концепція циклу кадру.
 Створення драгабельного мувіка. Створення мувіка, керованого з клавіатури.
 Робота з файлами.

Візуальне програмування на С# -156 год.

Дозволяє створювати найрізноманітніші програми: від найпростіших одновіконних додатків до програм керування розподіленими базами. До складу пакета включено різноманітні утиліти, що забезпечують роботу з базами даних, XML-документами, створення довідкової системи, вирішення інших завдань.

 Створення програми. Структура додатка.
 Візуальне програмування.
 Поняття властивостей, подій, методів.
 Динамічне програмування (створення об’єктів).
 SDI та MDI додатки,
 Створення своїх класів (успадкування, поліморфізм, інкапсуляція).
 Створення своїх VCL компонентів.
 Створення DLL.
 Поняття потоків.
 Робота з API.
 Робота з реєстром.
 СУБД (ADO / mySQL).
 Створення баз, запитів, звітів.

Програмування для дорослих

Автоматизація розробки та тестування програмних застосувань на Java – 64 год.

1. Основи мови програмування Java – 22 год.

 Типи, структури даних і основні операції в Java
 Умовні та циклічні оператори в Java
 Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування в
 Можливості використання фреймворка Collections
 Системи контролю версій і засоби автоматичної зб
 Модульне тестування і оцінка якості коду Java
 Розробка багатопоточних застосувань
 Робота з базами даних

2. Основні положення і принципи проектування та розробки програмних застосувань (ПЗ) – 20 год.

 Основні поняття з розробки сучасних ПЗ
 Клієнт-серверна модель створення ПЗ
 Сучасні архітектури та підходи до формалізації бізнес-процессів ПЗ
 Технології об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ, мова UML
 Основні патерни проектування ПЗ
 Принципи програмування сучасного ПЗ
 Методології гнучкого управління процесом створення ПЗ

3. Специфіка використання технологій і засобів автоматизації розробки та тестування програмних застосувань на основі мови Java -22 год.

 Специфіка і плагіни автоматизації створення ПЗ у IDE IntelliJ Idea
 Засоби автоматизації виконання програмних скриптів
 Формати та протоколи обміну даними між ПЗ
 Автоматизація скраппінгу та парсингу даних з веб-ресурсів
 Можливості програмування для створення модульних тестів
 Метрики оцінки якості та ефективності коду
 Використання Selenium WebDriver для автоматизації тестування ПЗ
 Застосування PostMan для тестування API веб-додатків
 Особливості працевлаштування та роботи сучасного Java-розробника

Мова програмування Python та можливості її прикладного застосування – 64 год.

1. Основи мови програмування Python – 32 год.

 Основи синтаксису, технологій та засобів розробки мовою Python
 Об’єктно-орієнтована концепція розробки програмного коду на Python
 Можливості та лайфхаки використання IDE Pycharm для розробки ПЗ
 Використання систем контролю версій у проектах Python
 Virtual environment та pip менеджер
 Інтеграція та розгортання сторонніх проектів у локальному середовищі
 Парсинг даних та регулярні вирази засобами Python
 Паттерни проектування коду та принципи рефакторінгу

2. Додаткові можливості мови програмування Python – 32 год.

 Можливості та бібліотеки створення графічного інтерфейсу користувача
 Модульне тестування та профілювання ПЗ засобами Python
 Шляхи та технології автоматизації тестування у Python
 Використання формату json для серіалізації та передачі даних
 Автоматизація збору даних та тестування на базі бібліотеки Selenium
 Специфіка створення веб-застосувань на мові Python
 Робота Anaconda та Jupiter Notebook
 Засоби та бібліотеки вирішення інтелектуальних завдань на базі Python
 Особливості працевлаштування та роботи сучасного Python-розробника

Основи програмування, аналізу та дослідження даних у середовищі Matlab – 64 год.

1. Основи мови програмування Matlab – 32 год.

 Вступ до системи Matlab
 Основи синтаксису та обробка даних у командному рядку
 Типи та структури даних у системі Matlab
 Матричні обчислення та операції за масивами
 Розробка скриптових модулів та функцій у Matlab
 Зовнішня інтеграція рішень з Matlab
 Об’єктно-орієнтоване програмування у Matlab
 Можливості інтерактивної візуалізації даних
 Особливості створення та використання користувальницьких функцій
 Бібліотеки створення графічного інтерфейсу користувача

2. Аналітичні особливості системи Matlab, аналіз даних та обробка зображень – 32 год.

 Особливості роботи з вбудованими модулями системи, їх розширення
 Засоби виконання обробки графічних зображень
 Нечітка логіка та м’які обчислення
 Тулбокси Matlab для вирішення завдань класифікації даних
 Агломеративна кластеризація даних засобами Matlab
 Робота зі штучними нейронними мережами в системі Matlab
 Можливості Matlab для вирішення завдань комп’ютерного зору
 Основи моделювання процесів та систем засобами Simulink
 Інтеграція Simulink та Matlab

Основи штучного інтелекту та машинного навчання – 64 год.

1. Основні аспекти використання методів машинного навчання і мови Python – 40 год.

 Основи використання мови Python і засобів розробки
 Синтаксис і об’єктно-орієнтоване програмування в Python
 Робота в середовищах IDLE, Jupiter Notebook, PyCharm
 Використання бібліотеки PyQT для створення додатків на Python
 Робота з бібліотеками Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn
 Введення в основи штучного інтелекту і статистику
 Основні положення машинного навчання
 Методи відновлення пропущених значень
 Методу пошуку викидів аномалій в даних
 Алгоритми рішення задачі кластеризації даних
 Алгоритми рішення задачі регресії
 Методи класифікації даних
 Методи на основі використання вирішальних дерев
 Імовірнісні алгоритми
 Ансамблі алгоритмів машинного навчання

2. Специфіка створення і використання штучних нейронних мереж в рамках глибокого машинного навчання – 24 год.

 Основні особливості, моделі і призначення штучних нейронних мереж
 Специфіка і методи навчання штучних нейронних мереж
 Засоби і технології для глибокого навчання моделей нейромереж
 Аналіз якості навчання моделей штучних нейронних мереж
 Використання згорткових штучних нейронних мереж
 Використання рекурентних штучних нейронних мереж
 Аспекти працевлаштування та роботи сучасних Data Scince фахівців

Розробка сучасних веб-застосувань на Python – 64 год.

1. Основи мови програмування Python – 34 год.

 Основи синтаксису, технологій та засобів розробки мовою Python
 Об’єктно-орієнтована концепція розробки програмного коду на Python
 Можливості та лайфхаки використання IDE Pycharm для розробки ПЗ
 Virtual environment та pip менеджер
 Використання систем контролю версій у проектах Python
 Модульне тестування засобами pyunit
 Інтеграція та розгортання сторонніх проектів у локальному середовищі
 Парсинг даних та регулярні вирази засобами Python
 Паттерни проектування коду та принципи рефакторінгу

2. Робота з технологіями та фреймворком Django для створення веб-застосувань на базі Python – 30 год.

 Основи мови програмування HTML, DOM модель
 Основи верстки на базі CSS та її автоматизація
 Вступ до фреймворку Django, встановлення та запуск
 Структура проекту Django та основи його API
 Адміністрування веб-застосування та робота з моделями
 Робота с реляційними базами даних у Django
 Міграції даних та ORM Django
 Шаблонізація засобами Jinja
 Бібліотека bootstrap та можливості її інтеграції
 Створення форм інтерфейсу засобами модулів та розширень
 Особливості працевлаштування та роботи сучасного Python-розробника

Створення мобільних застосувань під ОС Android – 64 год.

1. Особливості використання технологій мови Java для розробки мобільних застосувань – 32 год.

 Типи даних та основні операції в Java
 Умовні та циклічні оператори в Java
 Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування Java
 Методи та бібліотеки розробки графічного інтерфейсу
 Можливості використання фреймворку Collections
 Системи контролю версій та засоби автоматичної збірки
 Модульне тестування та оцінка якості коду
 Розробка багатопоточних та мережевих застосувань
 Робота з базами даних

2. Специфіка розробки інтерфейсів програм та обробки подій для мобільної операційної системи Android – 32 год.

 Специфіка використання середовища розробки Android Studio
 Основні принципи роботи з Activity, механізм Intent’ів
 Робота з контейнерами, режими розмітки LinearLayout та Grid
 Методи обробки подій
 Управління механізмами орієнтації екрану
 Спискові елементи, фрагменти та мультиекранні Activity
 Поняття та використання фрагментів
 Створення діалогів та широкомовних повідомлень в Android
 Обробка потоків у мобільних застосуваннях
 CRUD операції, взаємодія з СУБД SQLite
 Працевлаштування та робота сучасного Android-розробника

Сучасні практики управління IT проектами та стартапами – 64 год.

1. Підходи до управління ІТ-проектами – 34 год.

 Життєвий цикл та методології розробки проектів ПЗ
 Ключові напрямки та технології розробки ПЗ
 Аналіз та формалізація бізнес-процесів при розробці ПЗ
 PMBOK специфікації та існуючі стандарти
 Каскадна, циклічна та гнучка методології управління розробкою проектів
 Scrum методологія управління ІТ проектами, backlogs, meetings, charts
 Особливості роботи у IT команді, ролі та Soft Skills
 Особливості спілкування з замовником, психологія укладення угод
 Оцінка ризиків при управління проектами у IT
 Проблематика ефективного просування та маркетингу ІТ проектів
 Працевлаштування та практична робота сучасного менеджера проектів

2. Особливості створення та управління ІТ-стартапами – 30 год.

 Основи фінансової грамотності у сфері ІТ
 Підходи до генерації ідей та унікальних пропозицій ІТ-стартапів
 Основі види інвесторів та інвестицій
 Шляхи залучення фінансів та експертизи
 Пітчинг та презентація ідеї та прототипу проекту ІТ-стартапу
 Проблеми та вирішення питань з розподілу бюджету проекту
 Податкові аспекти та юридичне оформлення ІТ-стартапу
 Ліцензування, патентування та захист прав на розробки

Сучасні положення, технології та засоби інженерії програмного забезпечення – 64 год.

 Життєвий цикл та методології розробки ПЗ
 Ключові напрямки та технології розробки ПЗ
 Аналіз та формалізація бізнес-процесів при розробці ПЗ
 Основи реляційних та нереляційних баз даних
 Об’єктне проектування та прототипування ПЗ
 Сучасні парадигми та концепції розробки програм
 Імперативні та декларативні мови розробки
 Інтегровані середовища розробки програмного коду
 Специфіка об’єктно-орієнтованого програмування
 Принципи програмування та рефакторингу
 Паттерни та антипатерни проектування ПЗ
 Системи контролю версій та репозиторії зберігання коду
 Принципи роботи засобів автоматичного збирання проектів
 Види тестування та оцінки якості ПЗ
 Розробка багатопоточних та високонавантажених систем
 Віртуалізація та контейнеризація програмних додатків
 Автоматизація безперервної інтеграції та доставки
 Профілювання та обфускація програмного коду
 Управління IT-проектами та робота в команді
 Працевлаштування та практична робота сучасного IT-фахівця

Технології розробки сучасних веб-застосувань – 64 год.

1. Основні положення і принципи дизайну веб-застосувань – 32 год.

 Основні поняття з розробки веб-застосувань
 Клієнтська та серверна сторони веб-застосування
 Мова розмітки документів HTML
 Дескриптори та форматування у HTML
 Форми та гіперпосилання у HTML
 Мова опису зовнішнього вигляду веб-сторінок СSS
 Ключові дескриптори та засоби СSS
 Можливості графічних редакторів розробки дизайну веб-сторінок
 Засоби редагування та перевірки розмітки веб-сторінок
 Основні положення реляційних баз даних та мови SQL

2. Специфіка використання систем управління контентом та мов програмування веб-застосувань – 32 год.

 Робота з веб-сервером Apache та СКБД MySQL
 Особливості та переваги існуючих систем управління контентом
 Використання можливостей CMS WordPress
 Використання можливостей CMS OpenCart та Joomla
 Застосування механізмів створення шаблонів у CMS
 Основні положення мови програмування PHP
 Базові можливості застосування мови програмування Javascript
 Синтаксис та інтерактивні можливості мови Javascript
 Особливості працевлаштування та роботи сучасного веб-розробника та веб-дизайнера

Технології тестування програмного забезпечення – 64 год.

1. Основні положення і принципи тестування програмних додатків – 32 год.

 Призначення і класифікація типів тестування програмного забезпечення
 Життєвий цикл  програмного забезпечення
 Основні поняття, принципи і метрики оцінки якості  програмного забезпечення
 Порядок виконання ручного тестування  програмного забезпечення
 Фіксація і опис виявлених дефектів в роботі  програмного забезпечення
 Позитивне і негативне тестування  програмного забезпечення
 Планування і створення тестових наборів і тест-кейсів
 Засоби і системи відстеження виявлених дефектів в роботі  програмного забезпечення
 Управління тестуванням  програмного забезпечення в команді
 Тестування продуктивності  програмного забезпечення
 Специфіка модульного тестування  програмного забезпечення

2. ССпецифіка використання технологій і засобів автоматизації тестування веб-додатків – 32 год.

 Специфіка, склад і технології створення сучасних веб-додатків
 Можливості застосування мов програмування для створення тестів
 Використання можливостей Selenium WebDriver
 Застосування PostMan для тестування API веб-додатків
 Існуючі інструменти тестування розмітки веб-сторінок
 Існуючі інструменти тестування UI веб-додатків
 Стресове тестування веб-додатків
 Тестування безпеки веб-додатків
 Особливості працевлаштування та роботи сучасного тестувальника

ЗАЛИШАЙТЕ ЗАЯВКУ