КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальності:
121 «Інженерія програмного забезпечення»
122 «Комп’ютерні науки»

Навчання проводиться на базі 9-х та 11-х класів
за програмою фахового молодшого бакалавра.

Обидві спеціальності мають загальну підготовку, яка дозволяє в майбутньому працювати на посадах інженера-програміста чи IT-фахівця.

До програми увійшли спецкурси з теорії та практики сучасного програмування, системного та мережного адміністрування, захисту інформації та ряд фундаментальних предметів у галузі комп’ютерних технологій.

Ці спеціальності затребувані та високо оплачуються у всьому світі. Однак, фахівці високого класу повинні знати не тільки спецкурси, але й такі фундаментальні науки, як математику, фізику та ін. .

НАПРЯМКИ ВАШОЇ МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ

ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ

>> Мови програмування C++, С#, HTML, CSS, Java Script, PHP, My SQL, Java, та ін.
>> “Архітектура комп’ютерів”;
>> “Операційні системи”;
>> “Комп’ютерні мережі”;
>> «Електроніка та електротехніка»;
>> “Теорія алгоритмів”;
>> “Конструювання програмного забезпечення”;
>> “Програмна інженерія”;
>> “Адміністрування ОС Windows”;
>> “Адміністрування ОС Linux”;
>> Та багато іншого….

IT-фахівець (адміністратор комп’ютерних систем та мереж) повинен знати не тільки принципи пристрою та роботи всіх вузлів комп’ютера, але й знати кілька операційних систем, принципи їх роботи, конфігурування завантаження, підключення пристроїв, файлових систем, журналізації, систем безпеки та багато, багато інше.

НАВЧАЛЬНА  ПРАКТИКА

Наприкінці кожного року у червні місяці проводиться навчальна практика з різних видів програмування, комп’ютерних мереж, операційних систем та їх адміністрування.

Студенти в аудиторії з викладачем та самостійно виконують розробку різних програм, проектують мережі, керують операційними системами та їх захистом.
Після 1 курсу студенти складають на практиці свої власні перші ігрові та розрахункові програми.

Після 2 курсу студенти на практиці створюють програми з баз даних мовою С++, збирають комп’ютери та виконують їх первинне налаштування, встановлюють та конфігурують операційні системи.

Після 3 курсу проводиться комплексна практика з багатьох предметів.

ДИПЛОМ

Наприкінці 4 курсу випускники захищають дипломний проект, куди входить розробка програми чи проектування комп’ютерної мережі з налаштуванням серверних служб.

Після закінчення 4 курсу коледжу випускники одержують диплом фахового  молодшого бакалавра  зі спеціальностей:
121 “Інженерія програмного забезпечення”

122 “Комп’ютерні науки”